Copyright ® 2018 svedykobygg.se 

robert@svedykobygg.se

SveDyk & Bygg AB; Bygg AB arbetar främst med sjöentreprenader som:


    K
aj- och brobyggnationer


Betonginjektering

Kärnborrning

Sjö- och kabelledningar

Kaj- och broinspektioner

Fartygsreparationer och inspektioner

Bärgnings- och bogseringsuppdrag

SveDyk & Bygg AB; Bygg AB arbetar främst med byggentreprenader som:


    B
etongkonstruktioner (fundament, plattor etc)


Betonginjektering

Kärnborrning

Rörinfodring

Grundläggningsarbeten (pålning, spontgropar, kasuner etc)

Bygguppdrag (snickeri, formsättning, armering etc)