Copyright ® 2018 svedykobygg.se 

robert@svedykobygg.se

SveDyk & Bygg AB arbetar främst med sjöentreprenader som:


Dykning

Kaj- och brobyggnationer

Betongi njektering

Sjö- och kabelledningar

Kaj- och broinspektioner

Fartygsreparationer och inspektioner

Bärgnings- och bogseringsuppdrag

SveDyk & Bygg AB arbetar främst med byggentreprenader som:


Betongkonstruktioner

Betonginjektering

Kärnborrning

Rörinfodring

Grundläggningsarbeten

(pålning, spontgropar, kasuner etc)

Schakt- och grävuppdrag

Bygguppdrag

(snickeri, formsättning, armering etc)