SveDyk & Bygg AB arbetar främst med sjöentreprenader som:

 

 • Dykning
 • Kaj- och brobyggnationer
 • Betongi njektering
 • Sjö- och kabelledningar
 • Kaj- och broinspektioner
 • Fartygsreparationer och inspektioner
 • Bärgnings- och bogseringsuppdrag

 


 

SveDyk & Bygg AB arbetar främst med byggentreprenader som:

 

 • Betongkonstruktioner
 • Betonginjektering
 • Kärnborrning
 • Rörinfodring
 • Grundläggningsarbeten

        (pålning, spontgropar, kasuner etc)

 • Schakt- och grävuppdrag
 • Bygguppdrag

          (snickeri, formsättning, armering etc)

 

 

 

 

 

 

   

  

Copyright ® 2011 svedykobygg.se 

robert@svedykobygg.se

 

Välkommen till SveDyk & Bygg AB