Miljömål

 

Följa och tillämpa rådande miljölagsstiftning samt råd och rekommendationer.

Prioritera leverantörer och underentreprenörer som är miljömedvetna.

Om möjligt undvika ämnen som finns på Kemikalieinspektionens prioriteringsguide-PRIO och anpassning mot EU:s kemikalielagstiftning.

Källsortera egna sopor på arbetsplatsen, kontor och lager.

Skapa god arbetsmiljö för företagets medarbetare där de kan påverka sin situation för att må bra både fysiskt och psykiskt.