Kvalitetsmål:


Att uföra arbetet korrekt och att leverera i rätt tid skall gälla för allt arbete inom företaget. Därigenom garanteras våra kunder att tjänsterna levereras med rätt kvalitet enligt specifikationer och kontrakt.


Att ge medarbetarna relevant information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett betryggande och tillfredsställande sätt.


Tillse att goda relationer råder mellan företaget, medarbetarna och dess omgivning.