Miljömål:På Svedyk & bygg jobbar vi för att följa och tillämpa rådande miljölagnsstiftning samt råd och rekommendationer.


Prioritera leverantörer och underentreprenörer som är miljömedvetna.


Om möjligt undvika ämnen som finns på Kemikalieinspektionens prioriteringsguide-PRIO och anpassning mot EU:s kemikalielagstiftning.


Källsortera egna sopor på arbetsplatsen, kontor och lager.


Skapa god arbetsmiljö för företagets medarbetare där de kan påverka sin situation för att må bra både fysiskt och psykiskt.